Thursday, April 16, 2009

PENANDAAN SOALAN RUMUSAN
1. Kira jumlah perkataan yang ditulis oleh pelajar. Jika melebihi 120 patah perkataan, letakkan tanda ( // ) pada perkataan ke 120. Jika ayat terakhir berakhir pada jumlah perkataan melebihi 120, maka seluruh ayat tidak dikira sebagai satu isi.

2. Cara mengira jumlah perkataan :* Kata nama khas/ peribahasa/ kata-kata hikmat/ kata sendi nama/ imbuhan - 1 perkataan* Kata nama am/ penanda wacana - ikut bilangan perkataanContoh : Di samping itu : 2 patah perkataanBegitu juga halnya dengan : 4 patah perkataan

3. Jika pelajar menulis rumusan dalam bentuk penomboran, markah bahasa diberi 50 % daripada markah yang sepatutnya pelajar dapat.

4. Jika pelajar menyalin seluruh petikan, pastikan penyalinan semula itu 100% serupa dengan petikan yang tertera pada kertas soalan termasuk tanda baca ( titik, koma ).Jika tidak disalin 100%, maka tanda setakat isi yang betul sahaja dalam lingkungan 120 patah perkataan.

5. Sediakan skema lengkap untuk pengenalan, isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan

6. Sediakan ruang untuk mencatat markah.

Arahan :
1. Baca ayat pelajar dengan teliti.

2. Jika pengenalan pelajar tepat, tandakan pada hujung ayat.Contoh :Pengenalan membincangkan sebab pelajar ponteng sekolah. / P 2( Maksud : Pengenalan betul - 2 markah )

3. Jika isi pelajar tepat, tandakan pada hujung ayat :Contoh :Pelajar ponteng sekolah kerana dipengaruhi rakan sebaya. / S1- 2Maksud isi tersurat nombor 2 (S2) tepat.

4. Pindahkan markah ke ruang yang disediakan ( seperti catatan nombor 6 di atas )CONTOH SKRIP JAWAPAN PELAJAR

5. Akhir, jumlahkan semua markah isi Contoh
P = 2
S = 10
T = 4
K = 2
I = 18
B = 7/8/9
J= 25/ 26/ 27

NOTA PANDUAN :
1. Pengenalan ditulis dalam bentuk tema / menukar kata kunci atau arahan soalan.
2. Isi tersurat : Hanya isi dalam petikan diterima
3. Isi tersirat : Tiada mana-mana bahan petikan boleh diterima. Cipta pendapat baru
4. Kesimpulan : Mengandungi pihak, cadangan dan justifikasi cadangan.

Sumber : http://bmspm.cjb.net/

No comments:

Post a Comment