Tuesday, July 14, 2009

Rapat atau jauh

Sering kali kita menghadapi masalah untuk mengeja sesuatu perkataan. Kita tidak pasti sama ada ejaan perkataan itu dirapatkan atau dijarakkan. Selain itu, timbul pula kecenderungan untuk kita mengeja sesuatu perkataan mengikut rasa, bukan mengikut peraturan yang ditetapkan. Berikut disenaraikan perkataan yang dieja dengan merapatkannya sebagai satu perkataan;

15- kata majmuk yang dieja secara bercantum (kerana telah mantap penggunaannya)antarabangsa
kerjasama
suruhanjaya
beritahu
olahraga
tandatangan
bumiputera
matahari
warganegara
jawatankuasa
setiausaha
pesuruhjaya
kakitangan
sukarela
tanggungjawab

15 - kata tunggal yang dieja secara bercantum
sukacita
dukacita
kepada
walhal
padahal
barangkali
bagaimana
kadangkala
manakala
apabila
daripada
perikemanusiaan
perihal
apakala
manalagi

13 - perkataan yang dieja bercantum dengan partikel “pun”
adapun
mahupun
kendatipun
andaipun
sungguhpun
meskipun
ataupun
sekalipun
bagaimanapun
biarpun
walaupun
kalaupun
lagipun

Dipetik daripada Blog En Rahman Juri

Wednesday, July 8, 2009

Kemenangan Bahasa Melayu

PPSMI dimansuhkan mulai 2012
kemaskini 2.45pm Dasar kontroversi Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dimansuhkan sepenuhnya tiga tahun lagi, demikian diumumkan menteri pelajaran.Pengumuman Tan Sri Muhyiddin Yassin itu, susulan keputusan mingguan jemaah menteri pagi ini, dibuat jam 2.30 di kementeriannya di Putrajaya.


Keputusan ini sepatutnya telah dibuat lebih awal. Bahasa Melayu mesti diperkasakan supaya menjadi bahasa ilmu. Pelaksanaan PPSMI merupakan tindakan terkebelakang. Perubahan dasar dalam pendidikan mesti berdasar kajian yang mendalam. Dasar atau perubahan yang tidak konsisten merupakan "pencabulan" kepada pelajar.

Friday, May 15, 2009

Selamat Hari Guru

Semoga rakan-rakan guru terus berjuang bagi membangunkan modal insan yang ada. Cabaran yang ada pada masa kini tidak sama dengan sewaktu kita dibangku sekolah. Maka guru-guru sewajarnya berusaha menambahkan ilmu di dada. Pada masa itu, perbuatan mengecilkan dan 'menyerang ' guru lain wajar difikirkan. Jangan kita (guru-gurua) turut dalam golongan yang sering merendahkan martabat rakan kita di sekolah atau tempat lain. Sediah bila terdengar rakan-rakan guru yang memperkecilkan guru-guru yang mengajar anak-anak kita...
..Teruskan perjuangan rakan-rakan guru!

Thursday, April 16, 2009

PENANDAAN SOALAN RUMUSAN
1. Kira jumlah perkataan yang ditulis oleh pelajar. Jika melebihi 120 patah perkataan, letakkan tanda ( // ) pada perkataan ke 120. Jika ayat terakhir berakhir pada jumlah perkataan melebihi 120, maka seluruh ayat tidak dikira sebagai satu isi.

2. Cara mengira jumlah perkataan :* Kata nama khas/ peribahasa/ kata-kata hikmat/ kata sendi nama/ imbuhan - 1 perkataan* Kata nama am/ penanda wacana - ikut bilangan perkataanContoh : Di samping itu : 2 patah perkataanBegitu juga halnya dengan : 4 patah perkataan

3. Jika pelajar menulis rumusan dalam bentuk penomboran, markah bahasa diberi 50 % daripada markah yang sepatutnya pelajar dapat.

4. Jika pelajar menyalin seluruh petikan, pastikan penyalinan semula itu 100% serupa dengan petikan yang tertera pada kertas soalan termasuk tanda baca ( titik, koma ).Jika tidak disalin 100%, maka tanda setakat isi yang betul sahaja dalam lingkungan 120 patah perkataan.

5. Sediakan skema lengkap untuk pengenalan, isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan

6. Sediakan ruang untuk mencatat markah.

Arahan :
1. Baca ayat pelajar dengan teliti.

2. Jika pengenalan pelajar tepat, tandakan pada hujung ayat.Contoh :Pengenalan membincangkan sebab pelajar ponteng sekolah. / P 2( Maksud : Pengenalan betul - 2 markah )

3. Jika isi pelajar tepat, tandakan pada hujung ayat :Contoh :Pelajar ponteng sekolah kerana dipengaruhi rakan sebaya. / S1- 2Maksud isi tersurat nombor 2 (S2) tepat.

4. Pindahkan markah ke ruang yang disediakan ( seperti catatan nombor 6 di atas )CONTOH SKRIP JAWAPAN PELAJAR

5. Akhir, jumlahkan semua markah isi Contoh
P = 2
S = 10
T = 4
K = 2
I = 18
B = 7/8/9
J= 25/ 26/ 27

NOTA PANDUAN :
1. Pengenalan ditulis dalam bentuk tema / menukar kata kunci atau arahan soalan.
2. Isi tersurat : Hanya isi dalam petikan diterima
3. Isi tersirat : Tiada mana-mana bahan petikan boleh diterima. Cipta pendapat baru
4. Kesimpulan : Mengandungi pihak, cadangan dan justifikasi cadangan.

Sumber : http://bmspm.cjb.net/

Wednesday, April 15, 2009

Tatabahasa

Panduan Menjawab
Sekadar panduan sahaja bagi memudahkan pelajar menjawab. Para pelajar harus mengikut arahan soalan yang dikemukan.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN BINA AYAT

PANDUAN BINA AYAT
1. Boleh bina ayat tunggal.
2. Boleh bina ayat majmuk.
3. Boleh bina ayat aktif.
4. Boleh bina ayat pasif.
5. Boleh bina ayat cakap ajuk tetapi perlu mematuhi peraturan tanda baca (tanda petik).

Pelajar dilarang :
1. Menambah atau menggugurkan imbuhan.
2. Jadikan perkataan diuji sebagai kata nama khas.
3. Jadikan perkataan diuji sebagai peribahasa.
4. Membina ayat yang tidak jelas/ tidak difahami maksud.

Contoh soalan dan jawaban:
(i) Suka duka.
Ketika bertugas di kawasan pedalaman itu, saya terpaksa menempuh pelbagai suka duka sebelum saya berjaya membawa kejayaan untuk sekolah dan penduduk di kawasan itu. ( Ayat Majmuk )

(ii) Baik buruk.
Kejadian kesan buruk yang tidak disedari atau tidak dilaporkan akan hanya memberikan gambaran yang tidak tepat tentang baik buruk sesuatu ubat itu. ( Ayat Majmuk )

(iii) Penat lelah
Segala penat lelah beliau terbayar apabila beliau memenangi tempat pertama dalam pertandingan itu. ( Ayat Majmuk )

(iv) Melayari laman web
Pelajar-pelajar digalakkan supaya melayari laman web Kementerian Pngajian Tinggi untuk mendapatkan maklumat tentang kemasukan ke Institsui Pengajian Tinggi Awam (IPTA). ( Ayat Majmuk )

(v) Pembangunan mesra alam
Kerajaan akan memastikan bahawa setiap pemaju perumahan mestilah mengutamakan pembangunan mesra alam untuk mengelakkan pencemaran dan kejadian tanah runtuh yang semakin berleluasa.
( Ayat Majmuk )

(vi) Semangat setia kawan
Walaupun kita terpaksa bersaing sesama sendiri untuk merebut jawatan itu, semangat setia kawan dan persahabatan perlulah dipelihara.
( Ayat Majmuk )


KESAN AYAT TIDAK GRAMATIS
Soalan 2 (a), 2(b), 2(c) dan 2(d).Kesilapan calon ketika menjawab soalan pemahaman.
1. Isi jawaban dalam bentuk nota.
2. Ayat tidak lengkap kerana tiada subjek.

Sebab-sebab berlakunya kesilapan :
1. Pelajar degil dan cuai walaupun telah diberi ingatan.
2. Tidak belajar merancang masa untuk menjawab soalan.
3. Terikut-ikut dengan gaya penulisan dalam buku kerja pelajar.

Kesan kesilapan:Contoh soalan 2(a)(ii) SPM 2008.
(ii) Pengarang mengemukakan beberapa bukti yang menunjukkan penglibatan Malaysia dalam bidang penerokaan angkasa lepas. Nyatakan bukti-bukti tersebut.

KK : Nyatakan.

Jawaban contoh :-Pembabitan Malaysia bermula pada awal tahun 1980-an.-Melaksanakan program penghantaran angkasawan pertama ke angkasa lepas -Pelancaran tiga buah satelit ke angkasa lepas.
Isi betul - 3
Ayat tidak gramatis Markah : 2
Pelajar hilang 1 markah.

Contoh soalan 2(a)(ii) SPM 2008.
Jawaban contoh :- Persediaan dari segi fizikal supaya tubuh badan saya cukup sihat untuk menjalankan tugas sebagai angkasawan.- Cari maklumat yang banyak berkaitan bidang angkasa lepas daripada internet, buku ilmiah mahu pun media massa supaya pengetahuan saya cukup mantap dalam bidang ini.- Persediaan mental supaya sedia bersaing dan sanggup berkorban demi menjayakan tugas sebagai angkasawan.

Isi betul : 4 ( 2 isi dan 2 huraian )
Ayat tidak gramatisMarkah : 3
Pelajar hilang 1 markah.
Andaian :Pelajar yang sama biasanya akan mengulangi setiap jawaban dengan cara memberi isi berbentuk nota ringkas.
Pelajar mungkin akan kehilangan antara 6 hingga 8 markah untuk soalan 2(a) hingga 2(d) jika diandaikan pelajar ini dapat memberi isi dan huraian yang tepat tetapi ayat tidak gramatis.
Maka :
1. Jawab dalam bentuk ayat yang gramatis.
2. Ayat gramatis mempunyai subjek.
3. Subjek jawaban diperoleh daripada predikat soalan.
4. Gandingkan predikat soalan dengan isi jawaban lengkap.
5. Ayat gramatis boleh terdiri daripada ayat tunggal atau ayat majmuk.

Rumusan

PANDUAN MENJAWAB SOALAN RUMUSAN

Pengenalan:
1. Baca dengan teliti arahan soalan iaitu isi tersurat dan isi tersirat.
2. Nyatakan tema keseluruhan petikan rumusan atau beri perkataan yang mempunyai maksudserupa dengan arahan soalan (tukar kata kunci soalan).
3. Tugasan isi tersirat TIDAK PERLU dimasukkan sebagai pengenalan.

Arahan soalan :Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah penerokaan angkasa lepas dan cara-cara menarik minat masyarakat terhadap bidang penerokaan angkasa lepas.
Contoh jawaban :
1. Menyatakan tema rumusan.Petikan membincangkan kepentingan negara meneroka bidang angkasa lepas.
2. Menukar kata kunci isi tersurat.Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas kepada kelebihan/ kebaikan/ manfaat.

ISI TERSURAT :
Panduan Menjawab:
1. Isi tersurat diambil daripada isi petikan.
2. Satu isi tersurat boleh digabungkan dengan isi tersurat lain dalam bentuk ayat majmuk.
3. Boleh memberi antara dua hingga enam isi tersurat.
4. Ingat formula isi tersurat+ isi tersirat (6+2,5+3,4+4,3+5,2+6).
5. Huraian dan contoh tidak perlu dimasukkan.

Contoh jawaban ( 6 isi tersurat )Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas ialah Malaysia diakui antara negara yang memiliki sistem komunikasi yang terbaik di dunia, memberi impak yang besar kepada negara dalam bidang angkasa lepas serta dapat menjalin kerjasama lebih erat dengan negara yang sudah maju dalam bidang tersebut dan dapat mencontohi cara mereka bekerja. Sistem komunikasi negara juga terus berkembang maju dan dapat melahirkan lebih banyak angkasawan.

ISI TERSIRAT :
Panduan Menjawab :
1. Isi tersirat tiada dalam petikan.
2. Pelajar perlu kemukakan idea berdasarkan pembacaan meluas sebelum ini.
3. Isi tersirat boleh digabungkan dengan isi tersirat lain.
Contoh jawaban :Cara menarik minat masyarakat dalam bidang ini adalah dengan cara menyiarkan artikel berkaitan bidang angkasa lepas di televisyen serta mewujudkan bidang pembelajaran mengenai angkasa lepas di sekolah.

Kesimpulan :
Panduan Menjawab:
1. Kesimpulan tidak boleh mengulang isi tersurat atau isi tersirat.
2. Kesimpulan terdiri daripada pihak terlibat, cadangan dan tujuan cadangan.
3. Kesimpulan ditulis dalam satu ayat lengkap.

Contoh jawaban :Kesimpulannya, usaha-usaha untuk meneroka bidang angkasa lepas ini perlu disokong oleh semua pihak agar hasrat menjadi negara maju akan tercapai.

Penanda wacana dalam karangan

PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN

- Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu …
- Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan minda kita telah ….
- Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020. Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat.
- Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia.
- Namun disebalik itu, kita acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang beronal yang dicetuskan oleh rakyat kita sendiri.
- Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini …
- Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan …

PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN KARANGAN

· Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama.
· Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang menunjangi masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama.
· Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan drastik dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara kita ini.
· Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan pendapat yang menyatakan …….
· Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi.

PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN
· Kita dapat menyaksikan betapa…
· Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana…
· Lazimnya, dalam keadaan …
· Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah …
· Pada hemat saya …
· Pada pandangan saya …
· Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa …
· Sebagaimana yang kita ketahui·
. Sebagaimana yang kita maklumi
· Sejak awal lagi
· Sejak kebelakangan ini
· Selain itu, pada masa ini juga
· Seperti yang telah dinyatakan
· Umum mengetahui bahawa
· Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas

PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN
· Bagi sesetengah orang …
· Begitu juga dengan …
· Begitu juga halnya dengan …
· Bertitik tolak daripada itu …
· Bukan itu sahaja …
· Dalam hal ini …
· Dalam konteks ini ..
· Dalam zaman yang serba canggih ini …
· Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa …
· Dengan adanya …
· Dengan berbuat demikian …
· Dengan perkataan lain ..
· Disebabkan hal itu
· Disebabkan keistimewaan inilah kita ..
· Hal ini berlaku disebabkan
· Hal ini penting dalam
· Hal ini serupa dengan
· Hal yang serupa berlaku apabila
· Ini disebabkan· Ini membuktikan bahawa·
Ini menggambarkan bahawa
· Ini secara tidak langsung akan
· Ini semua meninggalkan kesan kerana
· Ini tentu sekali membuatkan
· Jadi kita perlu · Jadi kita hendaklah · Keadaan ini tentunya · Lantaran itu sehingga kini · Kesemua ini menyumbang kepada
· Kita mengakui hakikat bahawa
· Kita sering menonton di kaca televisyen
· Kita sering membaca di dada-dada akhbar
· Memandangkan keadaan yang sedemikian
· Namun sejak kebelakangan ini
· Oleh itu, bolehlah dikatakan
· Secara logiknya masa yang
· Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita
· Keadaan ini seharusnya boleh
· Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini·

PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK

· Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak
· Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan
· Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian ….. pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak …………

PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH
· Sebagai contohnya
· Biar kita lihat · Biar kita ambil contoh · Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah · Sebagai analoginya, · Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah

PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN

· Intihanya, · Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas · Konklusinya, · Dengan ini diharapkan · Bukan itu sahaja · Mudah-mudahan perkara ini
· Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa
· Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, insyallah perkara ini akan …
· Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersama-sama

Kata-kata hikmat

Sekadar contoh. Pelajar boleh menggunakan kata-kata hikmat dalam karangan bagi memantapkan lagi gaya penulisan.

KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN
01. baik kaya ialah kaya hati,sebaik-baik bekal ialah takwa,seburuk-buruk buta ialah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta.
02. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. (Hamka).
03. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. ~Horne
04. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu, tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu.
05. Kalau hidup ingin merdeka, Tiada tercapai hanya berkata, Ke muka maju sekata, maju kita, Melemparkan jauh jiwa hamba. ~Usman Awang
06. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan." ~Surah al-Hajj:77
07. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik, dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18
08. Berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu.
09. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. ~Davey John Schwartz
10. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan." ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan)
11. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala rasuah. Secara umumnya, lebih tinggi rasuah yang ada, lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki." ~Profesor Diraja Ungku Aziz
12. Sabar penghilang penat, tekun pembawa dekat.
13. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai.
14. Terbang bangau sepanjang hari, ke tasik jua akhirnya dicari.
15. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit.
16. Siapa yang banyak bicara, banyak pula salahnya; siapa yang banyak salah, hilanglah harga dirinya; siapa yang hilang harga dirinya, bererti dia tidak warak; sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. ~ Saidina Ali Abu Talib
17. Sabda Rasulullah s.a.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu."
18. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk mengejar impian hari esok.
19. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang jujur. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. (surah Al-Baqarah:214)
20. Kekitaan yang erat tiada yang berat.21. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari.
22. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakan iaitu; dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau; hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau; hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan digunakan untuk kejahatan atau; adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. - SAIDINA ABU BAKAR
23. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang.
24. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat, dibaling dengan batu dibalas dengan buah.
25. Tunjuk menjadi telaga budi, ajar menjadi suluh hati.

Sumber:Cikgu Zulkarnain (SMK Sacred Heart Sibu) di http://forum.engkabang.net/index.php/topic,18218.0.html Dipetik daripada : Blog Cikgu Bukharishttp://bukharis.blogspot.com
PUNCA-PUNCA MASALAH DISIPLIN PELAJAR DAN CARA MENGATASI MASALAH TERSEBUT
Soalan:
Masalah disiplin pelajar semakin meruncing. Masyarakat semakin kecewa dengan kegagalan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar.Jelaskan punca-punca dan langkah mengatasinya.

Masalah disiplin boleh dikaitkan dengan kegagalan pelajar di sekolah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Isu ini menjadi perbualan hangat masyarakat lantaran kegagalan golongan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. Jadi, apakah faktor yang mendorong masalah ini berlaku dan apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan kerajaan?

Masalah ini semakin meruncing ekoran kurangnya kasih sayang dan perhatian ibu bapa era globalisasi ini. Ibu bapa lebih mengutamakan kerjaya mereka sehingga alpa tanggungjawab mereka mendidik anak yang dahagakan kasih sayang mereka. Akibatnya, pelajar terbabit mencari jalan keluar dengan melakukan tindakan-tindakan disiplin yang bertujuan untuk menarik perhatian ibubapa mereka. Sesungguhnya, kelalaian ibubapalah yang menyebabkan masalah disiplin menjadi-jadi.Sementara itu kemunculan media massa turut mendorong masalah ini memuncak dengan drastik. Kelakuan yang tidak senonoh yang mereka saksikan telah menimbulkan rasa untuk mencuba pula dalam hati pelajar. Kebanyakan masalah disiplin dikatakan satu cubaan meniru kelakuan yang telah mereka tonton sebelum ini. Jadi, disiplin mempunyai kaitan rapat dengan kejadian disiplin pelajar yang terus merosot itu.Rakan sebaya turut menjadi punca masalah disiplin pelajar menjadi-jadi. Pelajar sering menganggap rakan sebaya mereka sebagai rakan yang sebenar. Rakan yang mendengar dan sanggup berkorban untuk mereka berbanding ibubapa yang gagal menjalankan tanggung jawab mereka. Ringkasnya, rakan sebaya yang negatif akan memastikan disiplin pelajar itu akan turut merosot dengan drastiknya.Tambahan pula, kegagalan pihak sekolah bertindak pantas dan telus dalam isu ini turut menjadi faktor yang mendorong meluasnya masalah ini. Ada pihak sekolah yang merahsiakan masalah disiplin sekolah mereka kerana tidak mahu nama sekolah terjejas. Tindakan ini menyebabkan ada pelajar yang beranggapan tindakan mereka melanggar disiplin tidak akan dilaporkan oleh pihak sekolah. Sikap acuh tak acuh sekolah yang turut kekurangan guru disiplin ini menyebakan pelajar semakin berani melakukan kesalahan disiplin. Oleh itu, cara pihak sekolah menangani masalah disiplin turut menentukan peningkatan masalah disiplin pelajar.Malah, ketiadaan program selepas sekolah yang sesuai dengan pelajar turut menjadi punca masalah ini terus berleluasa. Program yang menarik dapat menghalang pelajar menghabiskan masa mereka di pusat-pusat beli-belah dan terjemurus ke dalam aktiviti menyalahi disiplin. Masa yang mereka habiskan untuk menjalankan aktiviti ini menyebabkan mereka lebih berdisiplin.Kemelut ini mudah dibendung jika ibu bapa terlebih dahulu sanggup menngorbankan masa mereka. Ibu bapa hendaklah mengutamakan masa depan anak mereka daripada kejayaan peribadi mereka dalam kerjaya. Ibu bapa harus memberi ruang kepada anak untuk menjadi manusia yang berhemah tinggi. Ringkasnya, ibubapa penting dalam membanteras isu disiplin ini.Kesimpulannya, kemelut disiplin ini sudah lama diperkatakan oleh masyarakat. Saban hari kita disogokkan dengan pelbagai cadangan yang tinggal cadangan sahaja. Mungkin kali ini kita perlu bertegas dan berpijak di bumi nyata.

Sumber : BLOG CIKGU AZMAN
Dicatat oleh Cikgu Abd Raza

Gejala Buli

Buli semakin berleluasa di sekolah kita. Keadaan ini menyebabkan masyarakat semakin gusar.Huraikan punca-punca tercetusnya masalah ini dan langkah-langkah untuk menanganinya.Apakah itu kes buli? Kes buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan seperti memeras ugut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. Memang tidak boleh dinafikan bahawa dewasa ini, kes buli yang berlaku di sekolah semakin berleluasa dan menjadi-jadi. Hal ini telah mencapai satu tahap yang amat merimaskan dan membimbangkan pelbagai pihak seperti pihak sekolah, ibu bapa, kerajaan, masyarakat dan lain-lain lagi. Menurut kajian, kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam kalangan pelajar dan semakin serius masalahnya. “Jika tidak kerana angin masakan pokok bergoyang”. Oleh itu, setiap masalah yang berlaku tentu mempunyai puncanya. Terdapat beberapa punca yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada masalah kes buli ini. Antaranya ialah kekurangan penghayatan nilai-nilai agama yang ada pada pelajar yang sanggup melibatkan dirinya dalam kes buli. Mereka sanggup berbuat demikian hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain dan menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Mereka semakin ketandusan nilai kemanusiaan. Selain itu, ibu bapa yang kurang memberikan belaian kasih sayang dan prihatin kapada anak juga menjadi antara puncanya kes buli ini berlaku. Ibu bapa yang selalu sibuk mencari duit dan bersikap materialistik telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak mereka. Di samping itu, para pelajar yang masih berumur setahun jagung dan berdarah setampuk pinang ini mudah terpengaruh dengan tindakan rakan sebayanya. Jika kawan-kawannya merupakan pembuli, pelajar tersebut juga akan terikut-ikut perbuatan kawannya supaya dapat diterima oleh ahli-ahli kumpulannya. Pengawasan yang longgar di sekolah juga menjadi puncanya kerana telah memberi peluang kepada pelajar yang ingin menjalankan pembulian mereka terhadap pelajar lain.Bak kata pepatah ‘tiada penyakit yang tiada penyembuhnya’.Terdapat pelbagai langkah drastik yang boleh dijalankan untuk membendung dan membanteras kemelut ini.Antaranya ialah pihak kerajaan seperti Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah harus menitikberatkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Moral, Pendidikan Islam, Pendidikan Sivik dan sebagainya. Dengan itu, pelajar akan menyedari bahawa perbuatan buli ini merupakan satu kesalahan dan pelajar juga didedahkan dengan pelbagai maklumat tentang kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkannya daripada terbabit dalam kes buli ini. Selain itu, ceramah atau kempen seperti kempen anti-buli juga boleh diadakan secara berterusan di setiap sekolah dari semasa ke semasa bagi menyedari para pelajar agar menjauhi diri daripada gejala buli. Aktiviti seperti kuiz tentang kes buli juga boleh dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif dalam menangani masalah kes buli ini.Namun begitu, pihak sekolah juga perlu sentiasa memastikan bahawa pengawasan di setiap pelosok kawasan sekolah seperti di belakang bangunan sekolah dan kaki lima sekolah yang sunyi diperketat supaya tidak memberi sebarang peluang kepada mereka yang mempunyai keinginan untuk membuli mangsanya. Pihak sekolah juga boleh menggalakkan para pelajar supaya menyertai Kelab Pencegah Jenayah di sekolah dengan aktif. Hal ini kerana para pelajar akan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang cara-cara mencegah masalah kes buli sekiranya pelajar menjadi pemangsa dalam kes itu dan para pelajar juga boleh menyebarkan informasi yang diperoleh itu kepada rakan-rakan yang lain agar semua pelajar tahu akannya. Langkah yang lain ialah para pelajar juga harus pandai memilih kawan kerana para pelajar biasanya juga akan mudah terpengaruh dengan perbuatan kawannya. Contohnya, jika kawannya minat membaca buku, maka pelajar tersebut juga akan dipengaruhi dan membaca bersama-sama. Perkara ini sama juga jika kawan pelajar itu sentiasa melibatkan diri dalam kes buli di sekolah.Di samping itu, para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah dalam usaha untuk membendung gejala ini. Para pelajar yang ternampak kes buli itu berlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mungkin demi kesejahteraan sekolah. Manakala, pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada pelajar juga harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan bukan sebaliknya dengan menutup kes itu dengan sesuka hati sahaja. Jika kes ini masih tidak dibicarakan, masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa lagi. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam kes buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. Pihak sekolah harus mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar kepada pelajar yang lain.Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membendung kemelut ini. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka supaya anak akan mencontohi kelakuan ibu bapa mereka kerana pada tanggapan anak mereka, perbuatan ibu bapa adalah sentiasa betul dan patut diikuti. Janganlah ibu bapa berlakuan baik di hadapan anak-anak sahaja, sedangkan mereka juga sering mengejek, menghina orang dan sebagainya. Bak kata pepatah ‘bapa borek, anak rintih’, ‘ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dirinya berjalan senget’. Tambahan pula, di samping mengejarkan kebendaan dalam kehidupan dan sibuk bekerja, ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberikan belaian kasih sayang yang sepenuhnya kepada mereka supaya mereka tidak berasa sunyi dan diabaikan. Ibu bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya agar sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah yang dihadapi kepada mereka bagi mengatasinya bersama-sama.Natijahnya, selagi masalah ini masih berleluasa, impian negara kita yang ingin melahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal sebagai khayalan sahaja. Hasrat negara kita yang ingin mencapai Wawasan 2020 juga akan tinggal sebagai angan-angan Mat Jenin semata-matanya. Hal ini kerana para pelajar merupakan aset negara yang penting dan akan menerajui negara ini pada masa depan. Bak kata peribahasa Melayu ‘pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara’. Oleh itu, semua pihak haruslah sehilir semudik dan sehati sejiwa dalam usaha menangani masalah kes buli ini walaupun kita terpaksa mengharungi liku-liku yang penuh dengan onak duri ini. Semoga berkat daya usaha yang gigih, kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa dipersada dunia.

Bahan Bacaan: Bioteknologi

Bidang Sains:Bioteknologi

Apakah itu Bioteknologi?Bioteknologi merupakan suatu bidang yang menggunakan teknologi atau kaedah untuk memanipulasikan organisma hidup bagi tujuan :
Menghasilkan atau mengubahsuai hasil sesuatu produk biologi
Meningkatkan mutu hasil keluaran ternakan atau tanaman
Membangunkan penggunaan mikroorganisma dalam sesuatu tujuan yang khusus
Ingin tahu lebih lanjut?
Dengan erti kata lain bioteknologi merupakan suatu teknik saintifik yang menggunakan sel-sel hidup serta komponen biokimianya untuk menghasilkan sesuatu produk yang dikehendaki bagi bagi tujuan-tujuan yang tertentu. Terdapat 2 cabang utama dalam bioteknologi iaitu tradisional dan moden. Contoh-contoh proses tradisional ialah pembuatan baja organik serta kimia, agen biokawalan, sel serta kultur tisu. Bioteknologi moden pula melibatkan kombinasi kejuruteraan genetik seperti genomik, bioinformatik, tranformasi molekul, pembiakan, diagnostik dan teknologi vaksin.Bioteknologi dan IndustriBioteknologi menjanjikan penyelesaian kepada masalah-masalah yang melibatkan keperluan biologi. Teknik memanipulasikan gen yang kita ketahui telah membuka banyak jalan ke era masa depan dan yang lebih selesa. Kini teknologi bioteknologi diaplikasikan ke dalam industri untuk dimajukan.Bioteknologi dan AndaTelah kita bincangkan sebelum ini bahawa bioteknologi mampu membaiki dan memulihkan manusia daripada masalah kesihatan yang wujud di bumi ini. Boleh dikatakan bahawa pada suatu hari ini hampir semua penyakit boleh di rawat menggunakan teknologi ini. Produk-produk pertanian, penternakan dan lain-lain boleh dipertingkatkan dengan mengaplikasikan pengetahuan kita terhadap bioteknologi. Dengan ini bolehlah kita semua menikmati kesenangan dan kemewahan hidup di masa akan datang dengan kehidupan yang lebih sihat dan progresif.

Bioteknologi dan IndustriManusia telah menggunakan pelbagai cara demi mendapatkan kepuasan dan kesenangan dalam kehidupan harian mereka. Bioteknologi menjanjikan penyelesaian kepada masalah-masalah yang melibatkan keperluan biologi kini. Teknik memanipulasikan gen yang kita ketahui telah membuka banyak jalan ke era masa depan dan yang lebih selesa. Sebagai contohnya masalah kebuluran, wabak penyakit, pencemaran, pembangunan, dan pelbagai lagi dapat diatasi dengan adanya teknologi ini.Industri pertanianIndustri ternakanPerubatan
Industri pertanianDalam industri pertanian, petani-petani banyak mengalami masalah yang mampu menggugat hasil pendapatan mereka. Ini menyebabkan ramai generasi-generasi baru tidak berminat mengusahakan industri ini kerana hasil pendapatan mereka yang tidak menentu. Maka dengan menggunakan bioteknologi masalah kesuburan tanaman, jangkitan penyakit dan haiwan perosak serta pengaruh alam sekitar dapat dikurangkan. Dengan penggunaan teknologi genetik tumbuhan yang dihasilkan akan lebih bermutu dan produktif. Sebagai contohnya : > Buah yang besar > Buah tanpa biji > Tumbuhan yang lebih tahan dengan serangan penyakit dan haiwan perosak > Tumbuhan yang lebih kuat dan lasak dengan perubahan alam sekitar.Pernahkah anda makan buah tanpa biji seperti tembikai ?Tembikai ini mempunyai bilangan kromosom yang ganjil dan ini menyebabkan biji tidak dapat dihasilkan akibat terdapat kekeliruan ketika proses meiosis. Penggunaan bahan kimia juga dapat merencatkan penghasilan pembentukan biji benih. Selain itu tumbuhan strawberi juga kini lebih tahan sejuk berbanding pohon semulajadi. Ini kerana ahli saintis telah berjaya mengekstrakan gen pada bakteria yang tahan sejuk lalu diaplikasikan kepada pohon strawberi supaya tidak rosak jika suhu menjadi sejuk lampau. Ini penting bagi petani kerana sumber pendapatan boleh terjejas jika hasil tidak banyak.Kini terdapat juga usaha untuk menghasilkan tumbuhan yang tidak menghasilkan gejala alergik dikalangan pengguna dan ini dapat meningkatkan hasil jualan petani. Teknologi ini juga sedang dikaji untuk digunakan terhadap haiwan.Industri ternakanBanyak usaha telah dijalankan dalam membangunkan sektor ini. Sejak dahulu lagi pun teknik pembiakbakaan telah pun diaplikasikan kepada haiwan ternakan untuk menghasilkan baka ternakan yang lebih baik daripada asalnya untuk tujuan keuntungan dan kemudahan. Pengklonan dan pengubahsuaian haiwan ternakan sememangnya dapat membantu dalam masalah kebuluran dan kekurangan zat dalam makanan. Seperti kita ketahui sumber protein yang sedia ada memang berkurangan berbanding dengan kepesatan pembesaran populasi manusia di dunia. Maka penggunaan teknologi ini sangat penting dalam menampung keperluan protein manusia seluruh dunia. Usaha-usaha seperti melahirkan haiwan transgenik sedang pesat dijalankan bagi menghasilkan haiwan-haiwan yang sebagai contohnya :> Kambing yang menghasilkan susu yang lebih banyak > Ayam yang menghasilkan telur yang lebih besar dan di bervitamin > Ikan yang lebih besar dan tahan lasak dengan keadaan persekitaranGen-gen yang berguna telah diselitkan kepada haiwan ini semasa dalam keadaan persenyawaan invitro dan sel telur yang telah disenyawakan dipindahkan kepada ibu tumpang yang sesuai bagi pembesaran berikutnya. Anak yang baru lahir ini akan mempunyai ciri-ciri yang telah dibawa oleh gen yang telah diterapkan. PerubatanDalam perubatan penghasilan seperti hormon-hormon khusus, vaksin, antibiotik, dan pendermaan organ atau sel khusus adalah intipati penting dalam menyelamatkan nyawa manusia. Tahukah anda bahawa hormon insulin yang digunakan untuk merawat pesakit kencing manis (diabetes melitus) pada asalnya diekstrak dari khinzir dan lembu. Cara ini sangat mahal dan lambat kerana hormon ini hanya dapat diekstrak dengan sikit dan haiwan tersebut terpaksa disembelih. Selain itu cara ini banyak menimbulkan konflik dalam aspek keagamaan, contohnya di mana pengunaan hasil daripada haiwan khinzir adalah dilarang dalam Islam. Akhirnya Insulin kini dapat dihasilkan dengan pemindahan gen khusus kepada satu bakteria untuk menghasilkan produk yang lebih cepat dan mencukupi. Saintis kini cuba untuk menghasilkan haiwan yang dapat menjadi penderma organ dan darah kepada pesakit. Seperti kita semua maklum setiap spesies hanya sesuai untuk menjadi penderma kepada satu sama lain keran halangan genetik tapi jika halangan ini dapat diatasi dan kita akan mempunyai badan gantian jika berlakunya kemalangan atau sebagainya. Ini penting kerana contohnya pesakit jantung yang memerlukan jantung baru tidak perlu menunggu penderma yang telah berjanji untuk menderma mati untuk mendapatkan jantung baru. Dalam kemalangan pula atau pembedahan kadang-kala memerlukan darah simpanan untuk menyokong tubuh pesakit dan kini bekalan darah sangat kurang di bank darah. Penyakit genetik seperti 'cri du chat', sindrom Down boleh diatasi dengan mengubahsuai gen-gen abnormal kepada gen normal melalui terapi gen contohnya. Pesakit barah yang menderita akibat pertumbuhan sel mutasi boleh menerima manfaat juga melalui pemodenan dalam era bioteknologi.

Bioteknologi dan AndaKehidupan yang lebih sihat dan progresif telah kita bincangkan sebelum ini bahawa bioteknologi mampu membaiki dan memulihkan manusia daripada masalah kesihatan yang wujud di bumi ini. Boleh dikatakan bahawa pada suatu hari nanti hampir semua penyakit boleh di rawat menggunakan teknologi ini. Penambahan bilangan produk bioteknologi dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat. Produk-produk pertanian, penternakan dan lain-lain boleh dipertingkatkan dengan mengaplikasikan pengetahuan kita terhadap bioteknologi. Dengan ini bolehlah kita semua menikmati kesenangan dan kemewahan hidup di masa akan datang. Peluang pekerjaanPembangunan dalam sektor bioteknologi juga mampu menyelesaikan masalah pengangguran yang sedang dialami oleh dunia, dimana sektor ini memerlukan tenaga pekerja yang banyak dan ini secara tidak langsung mewujudkan peluang pekerjaan. KebimbanganDisebalik kejayan terdapat juga kebimbangan di mana keseimbangan alam semulajadi akan terjejas. Contohnya jika tanaman yang diubah ini tersebar ke persekitaran akan menyebabkan banyak tumbuhan semulajadi musnah dan pupus. Ini kerana persaingan antara tumbuhan liar dan transgenik adalah berat sebelah dimana tumbuhan transgenik lebih kuat daripada tumbuhan yang asli. Selain itu haiwan transgenik dari pengklonan adalah sukar mendapat kejayaan dimana hanya 1 dalam 100 haiwan tersebut akan lahir secara sempurna. Ini secara tidak langsung menggugat ekonomi kerana kos setiap pengklonan adalah agak mahal. Pemecahan halangan genetik juga merupakan masalah besar di mana penyakit baru akan muncul. Ini terjadi apabila haiwan yang dikaji ini mempunyai penyakit yang asalnya hanya boleh dijangkiti oleh haiwan tersebut sahaja. Tetapi apabila gen yang diderma oleh manusia ini diselitkan bersama gen haiwan ini, genetik haiwan akan berubah dan dikhuatiri genetik penyakit ini (virus atau sebagainya) turut berubah untuk menyamai genetik haiwan tersebut dan akhirnya tubuh manusia juga turut mempunyai risiko untuk dijangkiti. Contohnya HIV atau AIDS dipercayai berasal dari monyet telah merebak kepada manusia.

Monday, April 13, 2009

Strategi Menulis Karangan Format Umum

Strategi menulis karangan Berformat Umum dalam Peperiksaan SPM
Oleh Cikgu Abdul Ghalib Yunus

Ada 4 perkara penting yang perlu diberikan perhatian oleh calon sebelum menulis karangan dalam peperiksaan terutamanya karangan yang berformat umum seperti karangan perbincangan, pendapat, huraian, fakta dan juga beberapa jenis karangan berformat khusus seperti rencana. Hal ini bertujuan supaya calon dapat menulis karangan yang dikehendaki oleh pemeriksa, iaitu karangan yang ditulis mestilah tepat dengan kehendak soalan dan format (T), menulis isi yang cukup serta huraian yang lengkap (I), mempamerkan penggunaan bahasa yang baik sama ada ejaan, tanda baca, kosa kata, istilah, frasa, ayat, dan sebagainya (B) serta menunjukkan kemapuan mengolah bahasa dengan baik (P).
Untuk memastikan kehendak pertama dipenuhi, iaitu calon dapat mentakrif soalan dengan tepat, calon mestilah mempunyai strategi tertentu. Strategi yang dicadangkan ialah T, K, F. Maksudnya ialah calon dikehendaki meneliti soalan karangan daripada tiga perkara, iaitu Tema (T), Kata kunci soalan (K) dan Format (F). Lihat soalan karangan contoh di bawah ini:

Soalan Contoh:
Dunia pada alaf baharu ini tercemar dengan beberapa siri peperagan. Banyak peperangan yang berlaku sama ada antara dua buah negara jiran mahupun negara kuasa besar dengan negara yang kecil. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan yang akan timbul jika peperangan terus berlaku.

Ulasan:Sebelum menjawab soalan karangan ini, pelajar mestilah menentukan tema karangan tersebut. Karangan ini bertemakan peperangan (T= Peperangan). Kata kunci soalan karangan ini ialah Kesan (K= kesan), manakala format karangan ini ialah berformat umum, iaitu karangan jenis pendapat yang memerlukan perenggan pengenalan, perenggan isi dan penutup. (F= Pendapat/umum). Ringkasnya:
Tema
Peperangan
Kata Kunci
Kesan
Format
Pendapat /Umum
Selepas aspek ini ditentukan, barulah calon menulis rangka karangan tersebut seperti yang di bawah ini:
Rangka Jawapan:Isi:
Rakyat akan mengalami kehidupan yang menderita dan sengsara.
Tidak mendatangkan keuntungan kepada mana-manba pihak/kerugian- Kalah jadi abu menang jadi arang.
Membawa kemusnahan yang besar- padang jarak padang tekukur
Kehilangan Nyawa-
5. Keruntuhan Ekonomi

Penulisan Perenggan Pengenalan
Aspek yang seterusnya yang perlu diberikan perhatian oleh Calon ialah pengenalan seebuah karangan. Bagi karangan pendapat, fakta, rencana, huraian, perbincangan, dan sebagainya, format pengenalan yang dicadangkan adalah seperti yang berikut. Pengenalan karangan yang berformat umum seperti itu hendaklah mempunyai ayat rangsangan dan ayat arahan. Apakah ayat rangsangan?. Ayat rangsangan ialah ayat yang berkaitan dengan tema atau soalan karangan. Kebiasaannya, ayat (1) hingga ayat (4) pengenalan merupakan ayat rangsangan. Ayat yang akhir dalam perenggan pengenalan ialah ayat arahan (AA). Apakah ayat Arahan? Ayat arahan ialah ayat yang menjawab soalan karangan. Dalam ayat tersebut, terdapat kata kunci soalan. Ayat ini ialah ayat yang menjurus kepada kehendak karangan atau ayat yang menyatakan fokus utama perbincangan karangan. Ayat ini juga dapat membantu pemeriksa sama ada calon memahami atau tidak kehendak soalan. Karangan calon akan terpesong jika aspek ini tidak difahami oleh calon. Secara ringkasnya, perenggan pengenalan mempunyai bentuk seperti yang berikut:

Ayat 1
Ayat Rangsangan 1 (AR1)

Ayat 2
Ayat Rangsangan 2 (AR2)

Ayat 3
Ayat Rangsangan 3 (AR3)

Ayat 4
Ayat Rangsangan 4 (AR4)

Ayat 5
Ayat Arahan (AA)

Contoh Pengenalan:
(AR1)Dalam tempoh sepuluh tahun kebelakangan ini, peperangan telah berlaku di merata-rata kawasan di dunia ini. (AR2)Peperangan ini melibatkan negara-negara yang berjiran atau negara-negara yang mempunyai ideologi yang bertentangan. (AR3). Peperangan juga berlaku disebabkan sesetengah kuasa besar yang ingin menguasai negara kecil dengan tujuan kepentingan ekonomi atau memberikan amaran kepada negara lain. (AR4) Dalam akhir abad yang lalu, negara Bosnia telah berperang dengan negara Serbia, Amerika menyerang negara Afghanistan dan Irag, dan banyak lagi. (AA) Kesemua siri peperangan yang berlaku ini sebenarnya banyak menimbulkan kesan yang negatif baik kepada negara tersebut atau masyarakat dunia yang lain.

Penulisan Perenggan Isi
Selepas itu, pelajar hendaklah menulis perenggan isi berdasarkan isi yang dicatatkan sebelum itu. Dalam setiap perenggan, calon hendaklah menulis dan menghuraikan satu isi sahaja. Jika satu perenggan dimuatkan beberapa isi, perenggan ini akan dikatakan perenggan yang mempunyai isi yang tidak berkembang. Perenggan isi yang berkembang mestilah mempunyai satu ayat isi, dan beberapa jenis ayat yang lain.
Perenggan isi berbeza dengan perenggan pengenalan. Perenggan isi mempunyai ayat tertentu yang tidak sama dengan ayat dalam pengenalan. Perenggan isi mestilah mempunyai Ayat Judul (AJ), iaitu ayat isi. Kadagkala ayat ini juga dikenal sebagai Ayat Topik(AT). Dalam setiap perenggan isi, ayat judul mesti ada sama ada pada ayat pertama perenggan isi atau ayat kedua atau ayat ketiga. Ayat judul ini perlu dihuraikan supaya isi tersebut dapat difahami dengan jelas oleh pembaca atau pemeriksa. Ayat ini dikenal sebagai Ayat Huraian (AH). Ayat Huraian (AH) ialah ayat yang memberikan huraian lanjut tentang ayat isi. Dalam sesuatu perenggan isi, kemungkinan terdapat dua hingga tiga ayat huraian. Huraian ini bergantung pada sejauh manakah ayat huraian dapat membuat huraian yang jelas tentang isi perenggan tersebut. Ayat huraian ini dapat dibantu dengan kehadiran Ayat Contoh (AC). Ayat Contoh ialah ayat yang memperkukuh isi dan huraian yang dikemukakan. Ayat ini juga dikatakan sebagai ayat bukti. Selepas itu, perenggan isi hendaklah ditutup dengan kemas melalui Ayat Penegas (AP). Ayat Penegas ialah ayat kesimpulan kecil dalam setiap perenggan isi. Ayat Penegas hendaklah memberikan penegasan terhadap isi yang disampailam atau dibincangkan. Secara ringkasnya, binaan perenggan isi adalah seperti yang berikut:

Ayat 1 : Ayat Judul (AJ)
Ayat 2 : Ayat Huraian 1 (AH1)
Ayat 3 : Ayat Huraian 2 (AH2)
Ayat 4 : Ayat Huraian 3 (AH3)
Ayat 5 : Ayat Huraian 4 (AH4)
Ayat 6 : Ayat Contoh (AC)
Ayat 7 : Ayat Penegas.(AP)

Contoh:
Selain itu, peperangan antara negara juga akan membawa kesan yang buruk kepada rakyat negara yang terlibat. Rumah atau kediaman rakyat negara tersebut akan musnah. Hal ini akan menyebabkan rakyat negara yang berkenaan terpaksa mencari tempat perlindungan yang baru untuk meneruskan kehidupan mereka. Dalam hal ini, mereka akan menghadapi masalah bekalan air yang bersih, elektrik dan makanan yang berzat. Secara tidak langsung, kesihatan mereka juga akan terjejas. Sebagai contoh, kesihatan rakyat Iraq yang terjejas teruk akibat daripada peperangan pada tahun 2003 menyebabkan tercetusnya wabak taun dan demam kepialu terutamanya di Selatan Iraq. Tegasnya, rakyatlah yang menjadi mangsa utama dalam sesuatu perangan ibarat gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah.

Penulisan Perenggan Penutup
Selepas perenggan isi, karangan akan berakhir dengan perenggan penutup. Perenggan penutup karangan jenis ini juga mempunyai ayat-ayat yang tertentu. Sebagai contoh, ayat yang perlu dibina dalam perenggan penutup mestilah ayat yang berupa kesimpulan secara keseluruhan, ayat yang menyatakan pendirian atau pendapat, ayat yang berbentuk komen atau penilaian, dan sebagainya. Yang pasti ialah ayat-ayat yang terdapat dalam perenggan penutup bukan bentuk ayat yang terdapat dalam pengenalan atau perenggan isi. Secara ringkas, perenggan penutup mempunyai ayat-ayat seperti yang berikut:
Ayat 1
Ayat Kesimpulan umum
Ayat 2
Ayat pendapat
Ayat 3
Ayat komen
Ayat 4
Ayat Penilaian
Ayat 5
Ayat Penutup
Contoh:
Kesimpulanya, peperangan yang berlaku di mana-mana dunia ini semuanya banyak membawa kesan buruk baik kepada negara itu sendiri mahupun kepada negara lain. Oleh itu, setiap pihak atau negara yang berkenaan mestilah mencari jalan yang terbaik atau berunding supaya peperangan dapat dielakkan. Jika langkah ini tidak diambil, negara di seluruh dunia akan menghadapi masalah atau menerima kesan daripada peperangan tersebut. Peperangan merupakan kejadian yang sia-sia kerana peperangan ini tidak membawa kebaikan kepada mana-mana pihak seperti yang terungkap dalam pepatah Melayu “Kalah jadi abu, menang jadi arang”.

April

Tanpa disedari masa berlalu begitu pantas. Menjelang bulan Mei, para pelajar akan menghadapi peperiksaan pertengahan tahun. Dalam masa itu, aktiviti kokurikulum makin hebat. Semua ini merupakan cabaran kepada para pelajar dan guru-guru. Pembentukan anak bangsa mesti seimbang dari segi intelek dan jasmaninya. Semoga anak-anak dan guru mampu menangani situasi ini dengan baik. Pastinya kecemerlangan kurikulum perlu disertai dengan kejayaan kokurikulum.

Sunday, April 5, 2009

KOMSAS : Latihan Cerpen

Latihan Pemahaman KOMSAS : Cerpen

Latihan 1/03 (Rujuk cerpen “Tragedi” halaman 53 &54)

1. Apakah tujuan George Bulang menemui Pak Ismawan dan bagaimana kemalangan itu
berlaku? (3 markah)
2. Berdasarkan kemalangan yang berlaku dalam cerpen Tragedi, bagaimanakah untuk
memastikan kemalangan seperti itu boleh dielakkan? (3 markah)
3. Nyatakan dua pengajaran daripada petikan dan dua pengajaran lagi daripada keseluruhan
teks cerpen Tragedi? (4 markah)

Latihan 2/03 (rujuk cerpen “Virus Zel untuk Abah” halaman 59)

1. Berikan bukti untuk menunjukan bahawa mama masih menyayangi “aku”?
(3 markah)

2. Pengarang menggambarkan ayah “ aku” seorang yang rendah diri. Pada pandangan anda, bagaimanakah untuk menghilangkan perasaan tersebut?
(3 markah)

3. Huraikan persoalan berdasarkan petikan dan dua persoalan lain yang terdapat dalam cerpen Virus Zel untuk Abah.
( 4 markah)

Latihan 3/03(Rujuk cerpen “Aku,Kris dan Kristal” halaman 69)

1. Apakah hubungan antara “aku, Kris dan Kristal? Jelaskan juga hubungan perasaan mereka
bertiga.

2. Mengapakah “aku” berpendapat antara kami masih ada jurang pemisah?

3. Sikap “aku” digambarkan oleh pengarang sebagai gadis yang tabah, berakhlak dan
berhemah tinggi. Berikan bukti untuk membuktikan sikap “aku” yang boleh diteladani?


Jawapan pada siri akan datang.....selamat menjawab

Contoh Karangan

Sekadar contoh sahaja. Boleh baca untuk dijadikan panduan, harus diingat karangan ini bukan yang terbaik.

Soalan 1

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) penting dalam kehidupan
pada masa ini.
Huraikan faedah-faedah ang anda peroleh dengan menguasai kemahiran ICT.

Contoh jawapan:

Pakar IT,pakar ekonomi,
Jaguh sukan dan juga jutawan;
Berkereta jenama negara,
Megah menyusur di jalan raya.

Rangkap lagu di atas merupakan cebisan link yang terdapat dalam lagu `Keranamu Malaysia`.Belakangan ini,manusia semakin bijak dan semakin mahir menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) seperti internet,telefon bimbit dan satelit.Rangkap lagu tersebut menunjukkan seseorang yang pakar dalam internet dapat meningkatkan ekonomi keluarga malah ekonomi negara.Mereka dapat mencipta barangan yang berjenama negara dan boleh boleh digunakan dalam kehidupan pada masa ini.
Banyak faedah yang dapat kita peroleh dengan menguasai kemahiran ICT.Antaranya kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang teknologi.Dengan itu,kita dapat mencipta barangan berjenama seperti kereta.Oleh itu,kadar pengeluaran wang ke luar negara dapat dikurangkan dan kita tidak perlu mengimport barangan dari luar negara.Di samping itu,kita dapat memajukan diri sendiri dan membuktikan kepada rakyat luar negara bahawa rakyat Malaysia adalah intelek.Kita tidak bergantung harap kepada orang lain untuk memajukan diri dan negara sendiri seperti parasit tetepi kita hidup bedikari.
Apabila rakyat maju dan bersatu-padu,negara juga turut maju.Jika kita menguasai kemahiran ICT,kita dapat meningkatkan kemajuan negara sekaligus bersaing dengan negara luar.Kita juga dapat berkongsi berita dengan negara luar.Contohnya,kita boleh melihat negara lain dan mengetahui perkembangannya dengan melayari internet.Bak kata pepatah,`Dunia di hujung jari`.Jangan pula kita menjadi seperti katak di bawah tempurung,hanya mengetahui keadaan sekeliling sahaja dan cetek ilmu pengetahuan.Di samping itu,kita dapat meningkatkan taraf hidup setempat.Kita mudah mendapat peluang pekerjaan yang bergaji besar dan lumayan.
Selain itu,penguasaan kemahiran ICT juga dapat mempermudah kita berhubung dengan orang lain.Telefon bimbit,internet dan televisyen merupakan alat perhubungan yang canggih dan berguna.Telefon bimbit misalnya,mudah dibawa ke mana-mana.Perkara ini memberi kesenangan kepeda kita untuk berkomunakasi dari jarak jauh.Internet pula membolehkan kita melayari laman web untuk mengetahui atau mencari sesuatu pengetahuan.Kita boleh berbalas emel dengan sesiapa sahaja yang dikehendaki walaupun berada di tempat yang jauh dan berasingan.Penciptaan komputer riba pula memudahkan pergerakan kita.Komputer riba mudah dibawa ke mana-mana.Melalui televisyen pula,kita boleh menonton rancangan-rancangan yang menarik.Kesemua alat komunikasi tersebut telah dicipta oleh manusia yang menguasai kemehiran ICT.
Tambahan pula,penggunaan satelit membolehkan kita memberi isyarat kecemasan kepada negala luar.Begitu juga dengan negara luar.Mereka boleh memberi isyarat kecemasan kepada negara kita.Contohnya,tanggal 26 Disember 2004,berlaku satu bencana alam yang sangat dahsyat yang telah mengorbankan beribu-ribu orang.Bencana tersebut dikeneli sebagai Tsunami.walaupun jumlah kematian di negara kita adalah tinggi,masih tidak dapat menandingi jumlah kematian di Indonesia yang memcatatkan jumlah kematian yang tertinggi.Peristiwa tersebut akan diingati sampai bila-bila.Jika negara lain dapat memberi isyarat kecemasan kepada kerajaan Indonesia,pasti jumlah kematian dapat dikurangkan.
Kita juga senang bergaul dan diterima oleh bangsa lain jika kita dapat menguasai kemahiran ICT.Bayangkan jika kita mendapat tawaran belajar di luar negara seperti Jepun dan Amerika Syarikat.Kedua-dua negara tersebut mempunyai alat komunikasi yang lebih canggih.Jika kita tidak mengetahui tentang ICT,kita akan ketinggalan dalam pelajaran dan terkial-kial seorang diri seperti rusa masuk kampung.Penguasaan kemehiran ICT juga dapat mengelakkan kita daripada ditipu oleh pihak yang tidak bertanggung,jawab.
Berdasarkan penerangan di atas,terbuktilah bahawa penguasaan kemahiran ICT adalah penting dan memberi banyak faedah kepada kita lebih-lebih lagi dalam kehidupan pada masa ini.Zaman sekarang zaman moden.Teknologi pula semakin canggih.Setiap manusia berusaha untuk memperbaiki diri mereka.Begitu juga dengan kerajaan.Mereka berusaha untuk meningkatkan imej negara di mata dunia.Oleh itu,semua rakyat haruslah bekerjasama,bagai aur dengan tebing bagi membantu merealisasikan impian kerajaan untuk mencapai wawasan 2020.Bukannya hanya mementingkan diri sendiri.Bak kata pepatah,bagai enau dalam belukar,melepaskan pucuk masing-masing.

2.

Pada masa kini,penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kehidupan kita kian meluas,justeru itu,kita mestilah peka terhadap perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ini.Kemahiran dalam menguasai teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT ini adalah amat penting pada masa sekarang,kerana banyak perkara yang telah menggunakan teknologi maklumat.Contohnya penggunaan komputer,internet dan sebagainya.

Terdapat banyak faedah yang kita perolehi dengan menguasai kemahiran ICT ini.Tidak rugi jikalau kita belajar ilmu ini,malah ia akan membawa kebaikan terdapat diri kita.Antara faedah-faedahnya ialah kita dapat menambahkan lagi kemahiran diri kita.Kita dapat menambah satu lagi kelebihan diri kita dengan menguasai kemahiran diri kita.Masyarakat akan menghormati kita kerana kita boleh menggunakan ICT dengan cekap.Kita juga boleh menjadi guru kepada rakan-rakan kita tentang teknologi maklumat dan komonikasi ini.

Menguasai kemahiran ini juga membolehkan kita mendapatkan pekerjaan dengan mudah,kerana di zaman sekarang banyak pekerjaan yang menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ini.Penggunaan komputer,internet,adalah satu kemestian dalam industri pekerjaan di negara ini.Kita juga akan menjadi orang yang berguna kepada bangsa dan negara.Kita tidak akan terjebak dalam aktivi-aktivi yang tidak sihat seperti menagih dadah,merompak,menculik dan sebagainya kerana kita asyik dengan komputer di rumah atau di cyber-cafe,menambahkan ilmu tentang kemahiran ICT atau belajar menguasai kemahiran ini.

Antara faedah lain yang kita perolehi dengan menguasai kemahiran ICT ini ialah kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang sesuatu yang berlaku di dunia ini.Kita dapat mengetahuinya dengan melayari internet,laman web.Apabila kita melayari sesuatu laman web,kita akan mengetahui tentang perkara yang kita tidak tahu selama ini,kita dapat mengetahui tentang perkara-perkara luar,apa yang berlaku dalam negara tersebut.Jikalau dahulu,kita hanya mendengar berita di t.v dan radio untuk mengetahui hal semasa,tetapi sekarang tidak lagi.Kita boleh mengetahui sesuatu perkara lebih awal dan bila-bila masa dengan teknologi maklumat.

Teknologi maklumat dan komunikasi ini juga dapat membantu kita.Sekarang kita boleh membayar bil-bil bulanan kita di rumah sahaja,dengan melayari internet.Semua itu merupakan faedah daripada menguasai teknologi maklumat.Faedah yang lain ialah kita dapat mempercepatkan kerja kita dari sebelumnya.Kita juga boleh membuka kedai untuk membaiki alat-alat teknologi maklumat,jika kita mempunyai kemahiran.Kita juga boleh membuka pusat komputer untuk kegunaan orang ramai dan juga menyediakan khidmat mengajar cara-cara penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi kepada orang ramai.

Antara faedah menguasai ICT ini ialah,kita juga dapat meningkatkan penggunaan bahasa inggeris dalam kehidupan harian kita.Hal ini kerana teknologi maklumat dan komunikasi adalah dalam bahasa inggeris..Apabila kita menguasai ICT,kita juga sebenarnya telah menguasai bahasa inggeris.Kita tllah menguasai dua nenda dengan hanya belajar satu benda iaitu kemahiran teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi adalah sangat meluas pada masa ini.Kita mestilah pandai menggunakannya,kerana tidak rugi kita belajar ilmu teknologi maklumat komunikasi ini.

3Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) penting dalam kehidupan pada masa kini.Kerana kehidupan masa kini kebanyakan mesin-mesin yang canggih dan untuk memastikan kemahiran perlu ada pada setiap orang bagi berkomunikasi dengan sesiapa sahaja.Di negara-negara asia,kebanyakan mereka membuat mesin canggih bagi berkomunikasi dengan negara jiran.Faedah Teknologi Maklumat untuk memasti teknologi yang digunakan dapat memastikan yang di cari seperti internet dan sebagainya.Faedah berkemahiran adalah seseorang itu boleh mencipta alat atau objek yang canggih untuk negara yang berkomunikasi bagi mempercepatkan lalulintas dan sebagainya,seperti (Lrt komuter),kereta api.Dalam kemahiran ini juga dapat mengenal erti Teknologi –teknologi terkini.Suasana komunikasi berfaedah untuk kemahiran seperti (ICT) boleh membuatkan iaitu seperti telefon canggih,kereta canggih kemudahan bagi mempercepatkan perjalanan dan mengurangkan masa.Menguasai kemahiran (ICT) dapat mengenal kaedah-kaedah yang perlu dipelajari supaya dapat menguasai kemahiran.Apabila menguasai kemahiran tersebut pelbagai-pelbagai benda yang diceburi dapat mengeluarkan suatu benda yang dihasilkan oleh kemahiran dan (ICT).Kehidupan pada masa kini lebih bergantung pada kemahiran atau menguasai kemahiran.Dalam menguasai kemahiran mereka juga dapat memberi pendapat masing-masing bagi mencipta objek yang lebih tinggi untuk menjana benda pelbagai produktiviti supaya dapat mempromosi suatu barang yang ternilai harga wang Mengeksport atau dieksport.Kelebihan (ICT) mengeluarkan orang-orang yang berkaliber dan di perbagaikan lagi.Kemudahan Struktur atau medialisasi bagi memudahkan mereka mengenal pasti mediamassa pada yang canggih ini.Perjalanan media kini perlu menitik beratkan kemahiran pada zaman serba canggih bagi memasti kemudahan yang realearet.Struktur kemahiran perlu dibangkitkan lagi untuk mengenal dan mencipta barang yang berkualiti.Barang yang berkualiti dapat mempuas hati pengguna.Faedah yang ada pada kemahiran (ICT) adalah penting dalam zaman yang teknologi bermaklumat lagi berkomunikasi yamg sedia ada dalam apa bidang sekalipun.Ini bermakna kemahiran (ICT) tersebut amat diperlukan oleh kakitangan yang memerlukan kemahiran beristematik kepada pengurus.Komunikasi seperti kenderaan yang dapat mencanggihkan lagi suatu tempat atau di suatu label-labelnya.

Soalan 2

Ibu bapa merupakan insan terpenting dalam hidup setiap manusia.Jasa mereka
kepada kita tidak ternilai harganya.Sempena sambutan Hari Keluarga,anda diminta
untuk menyampaikan ceramah bertajuk`Menghargai Jasa Ibu Bapa`.
Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.


1

Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Pengerusi Persatuan Taman Seri Nara Encik Shadon bin Basiron,ahli-ahli jawatan kuasa Taman Seri Nara serta seantera warga dewan sekalian.Pada hari yang berbahagia ini saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Yang Maha Esa kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul di dewan yang tersergam indah ini.Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur sambutan Hari Keluarga Taman Seri Nara kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yamg bertajuk `Menghargai Jasa Ibu Bapa`.

Hadirin yang saya hormati,
Apabila kita berdiskusi mengenai peerihal kedua-dua ibu bapa kita pasti akan terngiang-ngiang lagu nyanyian seniman agung negara kita iaitu Allahyarham Tan Sri P.Ramlee di telinga saya.
`Berkorban apa saja,
Harta ataupun nyawa;
Itulah kasih mesra,
Sejati dan mulia.
Lagu di atas izhar menunjukkan betapa mulia dan sejatinya kasih ibu dan bapa yang sanggup apa sahaja tidak mengira harta ataupun nyawa demi anak-anak mereka.Sejak kita dalam kandungan lagi,ibu telah mengendong kita di dalam perutnya selama 9 bulan 10 hari.Apabila tiba masanya kita dilahirkan,ibu bersabung nyawa melahirkan kita.Dengan penuh susah payah,ibu menahan kesakitan.``Aduh,sakitnya Ya Allah;rintih si ibu.Apabila kita selamat dilahirkan,dengar sahaja tangisan si bayi hati ibu berasa lega dan segala kesakitan hilang serta-merta.Pengorbanan seorang ibu tidak terhenti di situ sahaja.Setelah itu,anak yang dilahirkan disusukan dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang bagai menatang minyak yang penuh.Oleh sebab itulah syurga terletak di bawah terlapak kaki ibu.Sebagai anak yang soleh,kita seharusnya mendoakan kesejahteraan kedua-dua ibu bapa kita di dunia dan di akhirat sebagai menghargai jasa mereka.Pohonlah kepada Yang Maha Esa agar ibu bapa kita akan dikasihi seperti mana mereka mengasihi kita dan jasa mereka akan dibalas seperti mana mereka mencurahkan kasih sayang mereka kepada kita.

Ibu bapa telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang.Sebelum kita diwajibkan sekolah,ibu dan bapa telah mengajar kita tentang asas kehidupan seperti berjalan,berlari dan sebagainya.Setelah kita pandai berfikir,ibu bapa mula menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kita.Bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya.Sejak dari kecil lagi kita telah diterapkan dengan nilai kasih sayang,hormat-menghormati,keberanian dan kesabaran.Ibu bapa juga sering kali menasihatkan kita agar pandai membezakan yang mana intan dan yang mana kaca.Oleh itu,sebagai anak kita hendaklah membalas jasa ibu bapa kita dengan menjaga mereka dengan baik apabila kita dewasa kelak.Iklan petronas yang disiarkan sempena Hari Raya tahun ini hendaklah dijadikan teladan.Nilai kasih sayang yang diterapkan oleh mereka ketika kita kecil,hendaklah dicurahkan pula kepada mereka.Selain itu,mereka juga perlulah dihormati.

Ibu bapa merupakan insan terpenting dalam hidup setiap manusia.Jasa mereka kepada kita tidak ternilai harganya.Mereka sanggup membanting tulang dan bersengkang mata untuk mencari rezeki yang halal bagi membesarkan kita.Hasil yang diperoleh kemudiannya digunakan untuk membayar yuran sekolah,asrama dan kelas-kelas tuisyen.Oleh itu,untuk menghargai jasa ibu bapa kita,kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam segala bidang.Tiada apa yang diharapkan oleh ibu dan bapa melainkan segulung ijazah daripada anak mereka.Ibu bapa tidak pernah mengharapkan harta berjuta ataupun sagu dan g emas untuk membalas jasa mereka tetapi harapan mereka hanyalah agar anak-anak mereka menjadi insan yang berguna,berjaya dan bahagia di dunia mahupun di akhirat.Titisan yang mengalir tatkala si anak menerima segulung ijazah merupakan kegembiraan sebenar mereka.

Sebagai seorang anak,kita juga boleh menghargai jasa kedua-duanya ibu bapa kita dengan melayan rakan-rakan mereka dengan baik.Hal ini kerana budi bahasa dan sopan santun yang kita pamerkan melambangkan kedua-dua ibu bapa kita.Bak kata pepatah,bapak borek anak rintik.Segala ilmu dan tunjuk ajar yang diterapkan oleh ibu bapa kepada kita dianggap seperti bagaimana acuan,begituhlah kuihnya.Rakan-rakan ibu bapa kita akan berpandangan positif kepada kedua-dua ibu bapa kita.

Selain itu,sabagai seorang anak kita hendaklah sentiasa menjauhkan diri daripada sikap bagai kacang lupakan kulit.Kita janganlah sesekali menderhaka atau melupai jasa kedua-dua ibu bapa kita.Cerita lagenda Melayu yang berjudul `Si Tanggang’ seharusnya ditonton oleh semua lapisan masyarakat untuk dijadikan iktibar.Kisah si Tanggang yang telah disumpah menjadi batu kerana telah menderhaka kepada ibunya sepatutnya dijadikan pengajaran.Seharusnya kita sentiasa ingat bahawa kasih ibu membawa ke syurga,kasih ayah hingga ke hujung nyawa.Kasih sayang telah dicurahkan serta segala pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu bapa kita tidak harus lenyap begitu sahaja di hati dan minda kita.Kita hendaklah berfikir dahulu sebelum berkata-kata agar tidak mengguris perasaan mereka.Terlajak perahu boleh diundur,terlajak kata buruk padahnya.Kita mestilah mengucapkan kata-kata yang manis serta boleh menyejukkan hati ibu bapa kita apabila berbicara dengan mereka.

Hadirin yang saya kasihi,
Saya menyeru agar kita semua sentiasa menyayangi kedua-dua ibu bapa kita.Hal ini kerana mereka telah banyak berjasa kepada kita sejak dari kita kecil lagi.Segala jasa yang mereka curahkan tidak mampu kita balas walau dengan harta yang berjuta sekalipun.Hargailah jasa mereka sementara mereka masih hidup,selagi nyawa dikandung badan.Jangan nanti apabila malaikat maut telah sampai untuk menjemput mereka,barulah kita sedar akan kesalahan kita selama ini.Tatkala itu,sesal dan kesal sudah tidak berguna lagi.Apa yang boleh kita lakukan ketika itu hanyalah mendoakan agar roh ibu bapa kita dicucuri rahmat.Sebelum saya mengakhiri ceramah saya pada hari ini,izinkan saya mendendangkan serangkap lagu yang pernah dipopularkan oleh Allahyarham Sudirman Haji Arshad.
`Ayah dan ibu,
Ayah dan ibu,itulah permulaan kami,
Dapat melihat bulan dan matahari,
Ayah dan ibu,
Ayah dan ibulah mesti dihormati.’
Sekian,terima kasih.


2.``Si bapa pulang memandu kenari,
Si anak gembira melompat-lompat;
Jasa ibu bapa perlu dihargai,
Semoga bahagia dunia akhirat.”

Bismillahirrohmanirrohim.Terima kasih diucapkan kapada saudara pengerusi majlis.Assalammualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Jeliang,Mohammad Affandie bin Mohammad Idris,guru-guru kanan,guru-guru,para ibu bapa serta anak-anak didik yang dikasihi sekalian.Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Illahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul di dewan ini untuk sama-sama menyambut Hari Keluarga bagi sesi 2006.Saya berbangga kerana hari ini saya telah dijemput untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk `Menghargai Jasa Ibu Bapa’.

Tuan-tuan,puan-puan dan anak-anak sekalian,
Tanpa ibu bapa,siapalah kita?Ibu bapa merupakan insan terpenting dalam hidup setiap manusia.Jasa mereka kepada kita tidak dapat diganti atau dibalas menggunakan wang ringgit.Mereka mengandung,melahir,menyusu,mendidik,mengasuh serta membesarkan kita dengan baik,bagai menatang minyak yang penuh.Pada asalnya kita adalah insan kerdil yang tidak mengetahui apa-apa mengenai erti kehhidupan.Dengan asuhan dan didikan ibu bapa,maka terlahirlah kita seperti mana hari ini.Bak kata papatah,`anak kecil ibarat kain yang putih,ibu bapalah yang mencorakkannya’.

Anak-anak yang disayangi sekalian,
Saya pasti anak-anak semua amat menyayangi ibu-bapa masinng-masing.Sebagai anak,kita harus mentaati segala arahan dan suruhan.Ibu bapa,selagi tidak bertentangan dengan agama islam.Kita harus menyayangi ibu bapa sepenuh hati dan cuba sedaya upaya memenuhi permintaan mereka.Mereka mungkin akan terasa dengan tindakan tersebut namum tidak kedengaran sebarang rintihan daripada bibir mereka.Ini kerana mereka amat menyayangi kita namum begitu,di hati tiada siapa yang tahu.Oleh itu,pohonlah kemaafan dengan segera sebelum terlewat.

Hadirin-hadirat warga dewan sekalian,
Sebagai anak,kita wajib menghargai jasa insan yang telah menaburkan budi kepada kita.Bagi mereka,cukuplah kita menjaga akhlak dan menghadiahkan kejayaan kepada mereka untuk membalas jasa ibu bapa,sebagai anak-anak yang masih di bangku sekolah.Kita harus belajar bersungguh-sungguh dan mendapatkan keputusan peperiksaan yang cemerlang.Dengan kejayaan yang cemerlang,kita pasti akan mendapat kerja yang baik.Anak-anak sekalian dinasihatkan tidak menjadi seperti `kacang lupakan kulit’ setelah mendapat kejayaan dalam hidup,anak-anak tidak harus melupakan ibu bapa.Sebaliknya peliharalah mereka yang mungkin sudah uzur.Jagalah kebajikan mereka selagi mereka bernafas.Pelihara dan rawatlah mereka sekiranya mereka sakit.

Warga dewan yang dihormati sekalian,
Sekiranya anda masih mempunyai ibu dan bapa,hargailah mereka.Setiap pagi,salamlah tangan mereka,kucuplah pipi mereka sebagai tanda anda mengasihi dan menghargai mereka.Kerajaan Malaysia telah menetapkan Tarikh,Hari Ibu,Hari Bapa dan Hari Keluarga untuk memupuk kasih sayang antara keluarga.Kita haruslah melibatkan diri dalam program tersebut.Sebagai anak berilah hadiah walau sekecil mana pun nilainya sebagai tanda anda menghargai mereka.`Utamakan keluarga,semakin hari,semakin sayang’.Begitulah cogan kata yang sering terpampang di dada akhbar,terjerit-jerit dari corong radio dan diiklankan di televisyen.

Hadirin-Hadirat yang dirahmati Allah sekalian,
Tidak perlulah kita berusaha untuk menghitung jasa yang ditaburkan ibu bapa kepada kita kerana perbuatan itu hanyalah bagai `mencurah garam ke dalam laut’.Jasa ibu bapa terlalu banyak dan tidak mungkin dapat dihitung.Kita hanya perlu sedaya upaya membalasnya.Ibu bapa telah bekerja dengan susah payah untuk mencari `sesuap nasi’ demi menjaga kebajikan anak-anak supayaanak-anaknya menjadi insan yang berguna.Bagi yang berpendapatan rendah,ibu bapa bekorban seperti `kais

Monday, March 30, 2009

Warkah Awal

Bahasa Jiwa Bangsa
Usaha membentuk modal insan harus memperkasakan jiwa anak muda dengan bahasa negara kita...Bahasa Melayu.
Blog ini adalah untuk tujuan pengajaran Bahasa Melayu di sekolah.
Terima Kasih