Sunday, April 5, 2009

KOMSAS : Latihan Cerpen

Latihan Pemahaman KOMSAS : Cerpen

Latihan 1/03 (Rujuk cerpen “Tragedi” halaman 53 &54)

1. Apakah tujuan George Bulang menemui Pak Ismawan dan bagaimana kemalangan itu
berlaku? (3 markah)
2. Berdasarkan kemalangan yang berlaku dalam cerpen Tragedi, bagaimanakah untuk
memastikan kemalangan seperti itu boleh dielakkan? (3 markah)
3. Nyatakan dua pengajaran daripada petikan dan dua pengajaran lagi daripada keseluruhan
teks cerpen Tragedi? (4 markah)

Latihan 2/03 (rujuk cerpen “Virus Zel untuk Abah” halaman 59)

1. Berikan bukti untuk menunjukan bahawa mama masih menyayangi “aku”?
(3 markah)

2. Pengarang menggambarkan ayah “ aku” seorang yang rendah diri. Pada pandangan anda, bagaimanakah untuk menghilangkan perasaan tersebut?
(3 markah)

3. Huraikan persoalan berdasarkan petikan dan dua persoalan lain yang terdapat dalam cerpen Virus Zel untuk Abah.
( 4 markah)

Latihan 3/03(Rujuk cerpen “Aku,Kris dan Kristal” halaman 69)

1. Apakah hubungan antara “aku, Kris dan Kristal? Jelaskan juga hubungan perasaan mereka
bertiga.

2. Mengapakah “aku” berpendapat antara kami masih ada jurang pemisah?

3. Sikap “aku” digambarkan oleh pengarang sebagai gadis yang tabah, berakhlak dan
berhemah tinggi. Berikan bukti untuk membuktikan sikap “aku” yang boleh diteladani?


Jawapan pada siri akan datang.....selamat menjawab

No comments:

Post a Comment