Tuesday, July 14, 2009

Rapat atau jauh

Sering kali kita menghadapi masalah untuk mengeja sesuatu perkataan. Kita tidak pasti sama ada ejaan perkataan itu dirapatkan atau dijarakkan. Selain itu, timbul pula kecenderungan untuk kita mengeja sesuatu perkataan mengikut rasa, bukan mengikut peraturan yang ditetapkan. Berikut disenaraikan perkataan yang dieja dengan merapatkannya sebagai satu perkataan;

15- kata majmuk yang dieja secara bercantum (kerana telah mantap penggunaannya)antarabangsa
kerjasama
suruhanjaya
beritahu
olahraga
tandatangan
bumiputera
matahari
warganegara
jawatankuasa
setiausaha
pesuruhjaya
kakitangan
sukarela
tanggungjawab

15 - kata tunggal yang dieja secara bercantum
sukacita
dukacita
kepada
walhal
padahal
barangkali
bagaimana
kadangkala
manakala
apabila
daripada
perikemanusiaan
perihal
apakala
manalagi

13 - perkataan yang dieja bercantum dengan partikel “pun”
adapun
mahupun
kendatipun
andaipun
sungguhpun
meskipun
ataupun
sekalipun
bagaimanapun
biarpun
walaupun
kalaupun
lagipun

Dipetik daripada Blog En Rahman Juri

1 comment: